Úvod

Vážení zákazníci,
vítáme Vás na internetových stránkách naší firmy.

Pracovní doba, příjem objednávek:

pracovní dny  8:00 – 16:00 hod.

Nabízíme:

 • Čištění komínových průduchů na pevná a plynná paliva
 • Strojové odstraňování dehtu z komínových průduchů
 • Kontroly komínů spalinových cest
 • Vystavení zprávy o provedení čištění a kontroly spalinové cesty (zák. č. 320/2015 Sb.)
 • Prohlídky komínových průduchů inspekční komínovou kamerou
 • Čištění kotlů na pevná paliva
 • Vložkování komínů
 • Frézování komínů vlastní komínovou frézou
 • Montáže přetlakových spalinových cest
 • Výstavba nových komínů
 • Montáže fasádních a technologických komínů
 • Měření komínového tahu